Bulgariens historie: Konsolidering af Bulgarien

Det 7. – 9. århundrede

I slutningen af det 7. århundrede var de bulgarske besiddelser et forholdsvis lille område, der bestod af land på begge sider af Donau afgrænset af Karpaterne mod nord (i det nuværende Rumænien) og Balkan bjergene mod syd (midt i det nuværende Bulgarien). Dets begrænsede menneskelige, økonomiske og militære ressourcer stillede ikke den unge Bulgarske stat en lys fremtid i udsigt, omringet som de var af meget mere magtfulde fjender som byzantinerne mod syd, Avar stammerne mod vest og de mange steppefolk, der kom nordfra.

I dette virvar af ustabile relationer mellem de forskellige folkeslag, der alle havde interesser i at udvide deres besiddelser, lykkedes det med stor taktisk og politisk snilde for de bulgarske statsmænd at navigere den unge stat igennem det oprørte hav.

Men dramatiske begivenheder fik alligevel en stor indflydelse. I begyndelsen af det 8. århundrede invaderede araberne Europa via både Bosporus og Gibraltar.

Araberne besatte det Byzantinske Rige

Mod vest erobrede de fanatiske muslimer store landområder i Spanien, Det tog nogle hundrede år at fordrive dem igen.

Mod øst var situationen endnu mere dramatisk. Omkring år 716 havde araberne besat hele det byzantinske rige og holdt hovedstaden Konstantinopel (Nu: Istanbul) under belejring.

På det tidspunkt var bulgarerne endnu ikke direkte truet, men de besluttede at blande sig i krigen, som havde bragt en skræmmende trussel ind i det middelalderlige Europa. Så i år 716 sendte bulgarerne tungt kavaleri, ledet af Khan Tervel til Konstantinopels porte for at komme byzantinerne til undsætning.

Bulgarerne jog araberne på flugt

Efter to års hårde kampe lykkedes det endelig at få krammet på de indtrængende arabere, og i det afgørende slag i år 718 slog det bulgarske kavaleri endelig arabernes ryttere på flugt. Resten af arabernes hær blev udryddet i løbet af de næste par dage. Dette slag tilintetgjorde arabernes drøm om at trænge ind i Europa via Balkan.

Både bulgarerne og deres hersker Khan Tervel opnåede stor popularitet i de politiske og kulturelle kredse i resten af Europa. Et bevis på dette er at lige indtil det 17. århundrede blev alle vigtige kulturelle og politiske begivenheder i Bulgariens historie, når de blev beskrevet i Vesteuropa, forbundet med Khan Tervel uanset hvad tidspunkt begivenhederne var indtruffet på…

Ville fjerne Bulgarien fra landkortet

Endnu mere skæbnesvangre begivenheder ventede bulgarerne i anden halvdel af det 8. århundrede.

I år 756 koncentrerede byzantinerne alle deres kræfter for at tildele bulgarerne et knusende nederlag og fjerne Bulgarien fra landkortet. De næste 30 til 40 år fandt det ene hidsige slag efter det andet sted på Thraker sletten og i Balkan bjergenes mange pas.

Mod enden af det. 8. århundrede lykkedes det bulgarerne ved en enorm kraftanstrengelse at overvinde byzantinernes angreb og komme ud af krigen uden nævneværdige territoriale tab.

Ny forfatning

Disse begivenheder tjente som en umiskendelig indikator overfor de bulgarske herskere, at det var nødvendigt at lave en ny stat med en ny forfatning, som skulle gøre det muligt at nedsætte risikoen for de flerårige angreb på Bulgariens uafhængighed.

De grundlæggende principper blev formuleret under Khan Krums regeringstid mellem 803 og 814. De blev nøje overvåget i det halve århundrede under Khan Omurtag (814-831), Khan Malamir (831-837) og Khan Presian (837-852).

Disse principper fastslog at det var nødvendigt for Bulgarien at blive lige så stærk i både areal, befolkning, økonomi og militære styrker som de andre europæiske stater som de var omkranset af.

Et kongedømme

Omkring år 800 havde byzantinerne genvundet deres besiddelser som i det 6. og 7. århundrede havde været besat af henholdsvis slavere og arabere. Bulgarien ønskede at forene sig med slaverne på Balkan og i Centraleuropa, de ønskede at afskaffe den eksisterende statsstruktur og ændre Bulgarien til et kongedømme, hvilket forekom at være en naturlig løsning for de to dominerende folkeslag i området.

Thrakien og Makedonien løsrives

Ophøret af den moderate vent-og-se politik til fordel for den omhyggeligt beregnede ekspansionsplan gav resultater. I slutningen af det 8. århundrede og i begyndelsen af det 9. århundrede sluttede Bulgarien sig sammen med frankerne og ødelagde Avar herredømmet i Centraleuropa og annekterede de landområder der var beboet af bulgarere og slavere i Transsylvanien.

I år 807 angreb Bulgarien byzantinerne og efter et dramatisk slag der varede næsten 7 år, havde bulgarerne løsrevet Thrakien og det nordlige Makedonien fra det romerske rige.

En europæisk supermagt

Under Khan Omurtag (814-831) angreb bulgarerne frankerne. Ved fredsprocessen i 831 fik de lov til at beholde Pannonia (i dag Ungarn) som de erobrede i 829.

Khan Malamir (831-837) og Khan Presian (837-852) fortsatte med at ekspandere mod syd og det lykkedes at annektere bjergkæderne Rodopi, Rila og Pirin som stadig i dag er bulgarske.

I år 852 var Bulgarien en talstærk europæisk supermagt, med store landområder, i Panonnia (Ungarn), Transsylvanien, Wallachia (Rumænien), Moldavien, Moesia, Thrakien og Makedonien.

Bulgarien bliver et kongerige – læs mere her

Kommentarer er lukket