Antikke civilisationer i Bulgarien

Den antikke civilisation i Bulgarien bliver normalt forbundet med trakerne. Fra den flere århundrede lange periode som dette folk prægede området er der intet efterladt på skrift.

Derfor kan man kun gisne om deres kultur ved at studere de fysiske fund der er sket. Og der er faktisk fundet over 60.000 grave!

Ikke alle er dog undersøgt nærmere endnu.

Så vidt man kan finde ud af var trakernes kultur baseret på en meget karakteristisk religiøs doktrin om at mennesket var udødeligt.

Tilhængerne blev formanet om at tro på at nøjagtigt manden og ikke hans sjæl havde evigt liv, eftersom manden kunne ligestilles med sjælevandring, en dyd der kunne opnås ved selv perfektion.

thrace

Vejen til selv perfektion sagdes at gå via heltegerninger, som først gjorde manden til en slags halvgud. Når først man havde opnået delvis udødelighed, kunne man måske blive til en gud hvis man døde alligevel. Denne form for sjælevandring, som ellers blev betragtet som usandsynlig af mange af de antikke religioner, blev betragtet som mulig eftersom man troede at alle mennesker var direkte efterkommere af den guddommelige modergud.

Læs også: Bulgariens historie: Trakerne

Den religiøse “underverden-sol” doktrin, som kombinerede jordens kræfter med solens, blev reflekteret i trakernes ciselørarbejde, som var de mest enestående af trakernes kunstværker.

De talrige trakener skatte af værdifulde metalgenstande og ikonmalerier, som er blevet fundet i Bulgarien, vidner om en nær kontakt med både skytianerne og perserne. De hvælvede gravkamre, der er bygget af sten og dækket af tykke muldlage, var bygget for at bevare den afdødes regents krop længst muligt, har tydeligvis været påvirket af middelhavskulturen under den hellenistiske periode.

Gravkammeret i Kazanluk

kazanluk

De storslåede kalkmalerier i gravkammeret i Kazanlak, så vel som gravmælerne ved Sveshtari vidner om denne indflydelse. Alligevel er de centrale vidnesbyrd i vor tids forsøg på at forstå kulturen dengang.

Overtaget af romernes universelle civilisation

Omkring Kristi fødsel blev trakernes land gradvist integreret i Romerriget. Det var her i disse områder at romerne med romernes universelle civilisation triumferede allermest med nogle af de mest bemærkelsesværdige præstationer, navnlig de store byer designet i overensstemmelse med de romerske byplanlæggeres visuelle planer, med imponerende offentlige bygninger, moderne infrastruktur, vandledninger, offentlige bade og kirker.

Læs også: Bulgariens historie: Romerne

Alle mulige folkeslag var repræsenteret her, folk fra Asien, Italien, Gallien og central Europa kom og slog sig ned og kom med deres bidrag til den kultur som allerede eksisterede.

Den lokale mønt med en thrakisk ridder der ansporer sin hest blev spredt vidt om. Over 4.000 mønter fra perioden er blevet fundet alene i Bulgarien. Denne originale antikke budbringer viser tydeligt for eftertiden at den romersk civiliserede og toga klædte thraker altid vil bære arven fra sine forfædre i sit hjerte.

Men fremtiden varsler ilde for det trakiske folk. Under barbarernes overfald der fandt sted igennem perioden fra det 3. århundrede til det 7. århundrede blev trakerne stort set udslettet.

I slutningen af denne fredløse periode kom så bulgarerne og slaverne og slog sig ned. Det virker ikke som om de prøvede at undersøge eller forstå de storslåede ruiner fra romertiden. Og de få tilbageværende trakere blev stille og roligt assimileret i den nye befolkning.

 

Kommentarer er lukket