1/3 af Balkans egyptiske gribbe bor i Bulgarien

En tredjedel af Balkanhalvøens egyptiske gribbe (египетски лешояди ) bor i Bulgarien. Heraf kan hovedparten findes i et naturbeskyttelsesområde ved landsbyen Madzharovo i den østlige del af Rhodopebjergene.

Madzharovo kaldes også “gribbe-byen”. Madzharovo er et af ​​de vigtigste steder i landet for bevarelse af rovfugle og især for den globalt truede egyptiske grib. Udover de egyptiske gribbe bor der også den ene af ​​to kolonier af gåsegribbe i Bulgarien.

Den egyptiske grib er den mindste og mest truede blandt de europæiske gribbearter. Bestanden af egyptiske gribbe på Balkan er faldet med mere end 80 procent indenfor de sidste 30 år. De vigtigste årsager til dette er højspændingskabler, ulovlig handel med sjældne dyr og anvendelsen af ​​pesticider og insekticider i landbruget. Desuden spiller bevidst udlagt forgiftet lokkemad stadig en stor rolle.

Den egyptiske grib er på listen over de hurtigst forsvindende fugle på planeten. Hvis de største trusler mod dem ikke identificeres og behandles hurtigt og effektivt vil gribbene forsinde i både Europa og Afrika indenfor vores levetid.  Den egyptiske gribbe overvintrer over 4.000 kilometer væk, i Chad i Afrika.

’The Return of the Nephron’

Fire natur-beskyttende ikke-statslige organisationer fra tre lande er fast besluttede på at forhindre udryddelsen af den globalt truede egyptiske grib fra Balkan. Life+ projektet ’The Return of the Nephron’.

Formålet med projketet er at undersøge og reducere de vigtigste trusler for arten, ved at gennemføre en rækker bevaringsforanstaltninger ved ynglepladserne og langs trækruter. For eksempel bevogtning af rederne, supplerende fodring, reducering af ulovlig brug af giftstoffer, isolering af farlige elmaster  og meget mere.

Derudover er der igangsat en række indirekte bevarelsesforanstaltninger, såsom at fremme bæredygtige landbrugsmetoder, beskytte vigtige levesteder og bevidstgørelse af offentligheden.

Projektet opererer i Bulgarien og Grækenland i perioden 2011-2016. Det er finansieret af EU kommisionen via LIFE + -programmet og “AG Leventis” fonden.

I det forløbne år hjalp 28 frivillige med at beskytte rederne, i den mest kritiske periode før deres første flyvning (juli-august). Udover at overvåge de reder, sørger de for sikker mad til fuglene. Bevogtning reder minimere risikoen for angst og krybskytteri. I 2012 og 2013 blev der takket være vagterne reddet fire små, hvilket svarede til omkring 10 procent. Beskyttelse af hverdagen for de egyptiske grib er afgørende for at sikre fremtiden for dem i Bulgarien.

Grund til optimisme

For første gang i mange år, er der en vis grund til optimisme, da bestanden af den egyptiske grib i Bulgarien er steget lidt i 2015. Alle de 25 gribbe der født i 2015 har overlevet, og alle af dem har været ude på deres første flyvetur, oplyser Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB).

De unge fugle har undgået deres naturlige fjender, samt uagtsomme mennesker. Det sker stadig tit at gribbene bliver ofre for mennesker, der bevist forgifter ligene af døde dyr. Læs mere om gribbene – på engelsk – på BSPB’s hjemmeside.

Teksten fortsætter under billedet

egyptisk_grib_1

Vulture Awareness Day

Den første lørdag i september hvert år markeres den internationale Vulture Awareness Day. Den internationale dag for gribbe har til formål at gøre opmærksom på gribbenes vigtige rolle i økosystemet, idet de fjerner døde dyr og dermed forhindrer spredning af sygdomme.

Op til denne dag i 2015 havde en hel brigade af frivillige renset, malet og renoveret bevarelsescentret, som tiltrækker hundredvis af turister til at Madzharovo årligt. De havde også malet broen over Arda og  opsat nye informationstavler. Begivenheden er organiseret med støtte fra kommunen Madjarovo.

Fejringen af ​​ Vulture Awareness Day i Madzharovo udføres med støtte fra fonden “Wild Rodopi“. BSPB (bulgarsk Selskab for beskyttelse af fugle) modtager desuden økonomisk støtte fra Bitcoin.

– De frivillige fra det lokale BSPB bevarelses- og Informationscenter for “Eastern Rhodopes” siger, at fuglene har brug for vores hjælp, og minder om, at gribbene hjælper os med at rydde naturen for ligene af døde dyr.

Teksten fortsætter under billedet

udbredelse

Den egyptiske grib (Neophron percnopterus)  beskrives som medium til large. Den er mellem 55 og 65 cm høj med et vingefang på mellem 155 og 170 cm. Den har en karakteristisk flyvesilhuet med brede, godt fingered vinger og en kileformet hale. Den har gult ansigt og base til næbbet, der har en sort spids. Fjerdragten er lysegrå med nogle små puff’er på hoved og hals. Egyptiske gribbe kan identificeres ved deres fremtrædende hvide fjer, kontrasteret af sort på deres vingespidser. Ungfuglene er stort set mørkebrune med kontrasterende område bleg buff.

Den egyptiske grib fik sit navn fra sin optræden på væggene i gamle ægyptiske grave. Denne art udviklede den unikke evne til at bruge værktøjer; for eksempel at bruge pinde og sten som projektiler til åbne strudseæg.

Den egyptiske grib figurerer på IUCN’s liste over truede dyr.

Kilde: birdlife.org